هزاران آهنگ  شاد ويديويی افغانی ، هندی و عربی
 
فرشته سما

 

 
ستاره آرين : ديشب بياد کابل زيبا گريستم

ليلی فروهر


 
 
Albumصد ها آهنگ ويديويی افغانی
افغانی 1
افغانی 2
افغانی 3
افغانی 4

 

Albumاحمدظاهر
يک کليکسيون مکمل 1


 
Album ظفرشامل
آهنگ های تازه 1


 

albumآهنگهای شاد عربی
بخش اول 1
بخش دوم 2


 
albumآهنگهای ويديويی هندی
محمدرفيع 1
لتامنگيشکر 2
هاشبهوسلی 3
ناراين 4
کومار سانو 5
اروندا بدهوال 6
محمد عزيز 7
پنکيج اوداس 8
جاجيت سنگ 9

 
 
albumعزل های هندی
غزل 10

 
albumخواندنهای شاد هندی
هندی 1
هندی 2
مشهورترين خواننده های هندی 3
هندی 4
هندی 5
هندی 6
هندی 7
هندی 8
هندی 9  مصاحبه فضل رحيم رحيم با سميع نارام
 
 
  مصاحبهً فضل الرحيم رحيم با حفيظ بخش شامل را با آهنگ های شاد  در شش بخش ببينيد و بشنويد

 
د شاغلی حاجی امین باوری زمونز د هیواد وتلی شاعر سره د آزاد خبریال فضل الرحیم رحیم ، لند رادیوئی مرکه

 

 


Copyright 2003-2014 ariaye.All Rights Reserved.

بالا

بعدی * صفحة موزیک * قبلی